Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100D – 8 vào 88 máy lẻ